Auditoria LOPD i RGPD

Mitjançant l’auditoria, els nostres consultors especialistes en LOPD i RGPD verificaran el compliment pràctic de les previsions contingudes en la normativa de Protecció de Dades, i proposarà al responsable de seguretat les mesures correctores que siguin necessàries en tot moment.

Es tracta d’un servei recomenat per a aquelles persones o empreses que hagin implementat la LOPD o el RGPD a les seves empreses ells mateixos o a través d’una tercera persona que no els acaba de generar confiança. Els nostres assessors especialistes i advocats podràn realitzar, …

  • Auditoria de control i verificació del compliment específic en l’àmbit de la normativa de Protecció de Dades.
  • Auditoria de control i verificació informàtica en relació a la seguretat dels sistemes de Protecció de Dades..