POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals, l’informem que el responsable del tractament de les seves dades és GRUP CINC, amb CIF B-17778556, empresa domiciliada a GIRONA (17001), C/ Güell nº 58, inscrita al Registre mercantil de Girona, TOM 2043, LLIBRE 0 SECCIÓ 8a, FULL GI-33941. L’informem que les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, excepte en empreses del mateix grup empresarial, i amb les mateixes finalitats de tractament, i que són les següents:

• Gestió de les consultes efectuades.

• Gestió de les inscripcions a formacions, cursos, i altres activitats promocionades des de la nostra web.

• Gestió comercial mitjançant l’enviament d’informació relativa als nostres serveis, actes organitzats i qualsevol altra informació que puguem considerar del seu interès.

Les seves dades seran conservades temps indispensable en atenció al les finalitats de tractament, però en qualsevol moment Vostè podrà revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a l’adreça info@asesorialopd.es, adjuntant còpia del seu DNI.